Brandkadetter satte præg på gudstjeneste

11-01-2018

Med langt over 150 deltagere i Holmens Kirke var det Beredskabsforbundet Region Hovedstadens hidtil mest velbesøgte nytårsgudstjeneste, hvor Anders Ladekarl fra Røde Kors satte fokus på frivilliges betydning for sikkerhed ved redningsindsats

Omkring 20 unge brandkadetter fra Nordsjælland og Lolland-Falster stod klar med fakler i mørket ved mindestenen for faldne brand- og redningsfolk forud for nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke onsdag aften, hvor Beredskabsforbundets Musikkorps spillede.

Der ankom en meget lang række repræsentanter for bl.a. Beredskabsforbundets ledelse, forbundets kredse i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Hovedstadens Beredskab, Østsjællands Beredskab, Røde Kors, politiet og Folketinget. Da alle havde fundet plads i kirken, var kadetterne også med til at bære faner ind og tog opstilling ved alteret.

 

Ved gudstjenesten tryllebandt sognepræst Steffen Ringgaard Andreasen gæsternes opmærksomhed med en flot prædiken om bl.a. indholdet af fadervor i relation til årsskiftet, ligesom der var en række gode musikalske indslag fra Holmens Kirkes Kor og forbundets musikkorps.

Efter selve gudstjenesten blev ordet givet til generalsekretæren for Røde Kors, Anders Ladekarl, som holdt en flot tale om frivilliges indsats – hvad end det er i et krigshærget område i Syrien eller ved en oversvømmelse eller en brandslukning i Danmark.

”I Beredskabsforbundet og Røde Kors har vi frivilligheden til fælles. Vores kerne består af mennesker, der vil handle og gøre noget godt, når der er behov for en medmenneskelig indsats”, sagde han bl.a. og satte fokus på betydningen af godt samarbejde og et stærkt lokalt rodfæste, der skaber større sikkerhed ved redningsindsatser. Kort sagt toner som har genklang i det, som Beredskabsforbundet, Danske Beredskaber og Falck på det seneste har gjort opmærksom på - nemlig at arbejdet med brandkadetter og inddragelse af lokale unge kan reducere risikoen for angreb på brandfolk, sådan som det skete nyårsaften i år.

Bagefter var der masser hyggelige ordvekslinger og god stemning, da der blev budt på vin, vand og kransekagen i kirken, inden gæsterne rundede af med at ønske hinanden godt nytår. Arrangøren – Beredskabsforbundet Region Hovedstaden – havde god grund til at være tilfreds med arrangementet og ikke mindst fremmødet.

”Deltagerantallet har været stødt stigende. Vi vurderer, at der deltog 160-170 mennesker, så det var den hidtil mest velbesøgte nytårsgudstjeneste”, siger regionsleder Søren Brandt.

Fotos: Bjørn Nielsen – bpln.dk