Landsrådsmøde 2017

14-06-2017

I weekenden d. 10 + 11 juni blev der afholdt Landsrådsmøde på Hotel Comwell i Kolding.

Janni Hedegaard Jensen
Kommunikationsassistent Region Syddanmark.

Frivillige fra hele landet fik tjekker ind, og kunne samme overvære Musikkorpset spille i foyeren.

Region Syddanmark var igen i år flot repræsenteret, og snakken imellem venner gik lystigt.

 I år var der på landsplan 11 der skulle modtage hæderstegnet for deres virke, og arrangement i BF. Her i vores region var det Lars Jensen, Kredsleder fra Kolding der var indstillet og modtager af hæderstegnet, et stort tillykke til alle. 

Lørdag eftermiddag var der et spændende indlæg ved Jeppe Plenge Trautner, forsker i krigsteori ved Forsvarsakademiet der fortalte om sikkerhedspolitikken i Danmark og truslerne omkring os. Her var der fokus på det store Østland, Rusland som gerne vil provokere Vesten og Nato generelt. Hvordan topledelsen er opbygget og hvor stor er trusselbilledet imod Danmark og vores naboer i forhold til at Putin vil krydse klinger med vesten. Så truslen kommer ikke kun via terror eller it kriminalitet men også fra en mulig ny kold krig.

”Civilt Beredskab, er det overhovedet på dagsordenen i Danmark” blev heftigt debatteret af panelet som Jeppe også deltog i ud over Præsident Jan Johansen, Landschef Niels Bonde, Direktør Carsten Iversen.

 

 

Som altid var der bagefter reception på hæderstegnsmodtagerne ude i regionerne, hvor der var lidt til ganen. Dernæst var det tid til en udsøgt 3 retters menu, taler, sjove indlæg og ikke mindst dans og musik. Henrik Sohl (formand SFB) stod i år for natmaden.

Søndag var der så Landsrådsmøde på programmet. 

Robuste borger, der for nogen er en tung opgave, er under ny udarbejdelse, der sker nogle ændringer men ”vi tror på det” og det er et godt projekt.

Nina Lindhardt,  Formand for Barakkens venner fremlagde at der mangles kustoder til Barak H1 og opfordre folk til hvis du har lidt tid og komme ned og kigge om det kunne være noget for dig. Igen i år havde Barakkens venner mælkejungen med og der blev lagt en god sjat penge i, som Falck igen i år var så søde og fordoble, så der kom penge ind til H1.

Jan Johansen afslutter mødet, og Fanen føres ud. 

På gensyn i år 2018.

Se billederne fra landsrådsmødet her