Ny vicelandschef i Beredskabsforbundet

13-05-2017

Beredskabsforbundets nye vicelandschef hedder Niels Christensen.

Præsident Jan Johansen i Beredskabsforbundet har udpeget 61-årige Niels Christensen til vicelandschef. Pladsen i præsidiet stod vakant efter at Niels Bonde Jensen tidligere på året er tiltrådt som landschef i Beredskabsforbundet. 

Med snart 41 år i beredskabet og de sidste mange år helt i front som chef i beredskabet og sit nuværende arbejde som viceberedskabschef ved Brand & Redning MidtVest, har Niels Christensen en stor viden på hele beredskabsområdet. Niels Christensen har tidligere været formand i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Han har derfor en meget bred viden om hele det danske beredskab den historik som skal inddrages når der skal tages stilling til de udfordringer som ligger forude. Niels store evner som aktiv lytter har været værdsat i de mange udvalg, hvor han har haft en rolle igennem tiderne.

Niels Christensen udtaler: ”Det er med stor glæde, at jeg ser frem til, at være en del af det frivillige beredskab. I funktionen som vicelandschef ser jeg også frem til, at komme rundt i landet og hilse på de mange topmotiverede frivillige. 

Jeg håber, at jeg med min erfaring fra næsten 41 års tjeneste i redningsberedskabet kan bidrage til den udvikling, som hele organisationen arbejder med. Jeg er også helt klar over, at vi som landsledelse skal være meget opmærksomme på, at organisationsændringer skal give mening for alle. Derfor skal vi have respekt for det arbejde, som pågår i strukturudvalget. 

Et er, hvordan vi organiserer og, men det er også vigtigt, at vi er klar til at lytte til de behov, som samarbejdspartnerne stiller til os. Her tænker jeg på de store udfordringer, som vi har set de seneste år, hvor vejret er årsag til talrige opgaver i forbindelse med oversvømmelser og væltede træer. Det ekstreme vejr presser det daglige beredskab, og her skal de frivillige være klar. Tilbyder vi de kompetencer som kommunerne efterspørger? Jeg ser en oplagt mulighed i, at lokale samarbejdsaftaler er på plads, så de frivillige er klar når kommunerne skal bruge kompetencer i opstilling af mobile dæmninger, fjerne væltede træer, forplejning på skadesteder, transportopgaver, forebyggelsesopgaver… listen kan blive lang, men vi skal være parate til at tage udfordringerne. Jeg glæder mig til samarbejdet.”

 


Præsident Jan Johansen byder den nye vicelandschef velkommen

"Det er med største fornøjelse, at jeg som Præsident for Beredskabsforbundet på Landsledelsens vegne, kan udnævne Niels Christensen som ny ViceLandschef for den vestlige del af Danmark.” Udtaler Jan Johansen og fortsætter ”Han passer perfekt ind i Beredskabsforbundet og i forbundets Præsidiet, der står i spidsen for de ca. 7000 frivillige i Beredskabsforbundet. Med sin store faglighed gennem snart 41 år i beredskabet, er han yderst kvalificeret og et stort aktiv for Beredskabsforbundet. Præsidiet består herefter, af Landschef Niels Bonde Jensen, ViceLandschef Stine Arenshøj og ny udpeget ViceLandschef Niels Christensen foruden jeg mig som Præsident for Beredskabsforbundet.”

Niels Christensen blev indstillet og udpeget ved Beredskabsforbundets landsledelsesmøde fredag den 28. april i Vejle.

Niels Christensen – kort CV:

2016 -        Viceberedskabschef ved Brand & Redning
                  MidtVest

2007-2016 Beredskabschef i Ikast-Brande kommune

1996-2007 Beredskabschef i Ikast kommune

1982-1996 CF-assistent i Ikast civilforsvar

1977-1982 Frivillig i Grenå civilforsvar

1976-1977 Værnepligtig ved Midtjyske CF-kolonne