Region Syddanmark har afholdt årsmøde i Esbjerg

06-03-2018

Lørdag den 3. marts afholdte Beredskabsforbundet Region Syddanmark deres ordinære årsmøde.

Årsmødet startede med et virksomhedsbesøg på Esbjerg Lufthavn, hvor Søren Dahl og hans kollegaer viste os rundt.

Selve årsmødet blev afholdt på Danhostel Esbjerg, hvor vi startede med kaffe og kage. 

Årsmødet blev ledt med kyndig hånd af Nina Lindhardt, som blev valgt til dirigent. Regionsledelsens beretning blev taget til efterretning, ligesom regnskabet blev godkendt. Regionsledelsen indstillede Kristian Baggesgaard til genudpegning og Regionsleder Marianne Kjær begrundede regionsledelsens indstilling. Landschef Niels Bonde genudpegede herefter Kristian Baggesgaard som viceregionsleder for en 2 årige periode. Ib Skov Petersen blev genvalgt som regionsledelsesmedlem, ligesom Torben Mørk blev genvalgt til revisor. Begge blev valgt med applaus.
Men så nemt gik det ikke, da dirigenten kom til punktet ”valg af revisorsuppleant”, hvor der skulle vælges en person. Men da der blev foreslået to kandidater, måtte årsmødet ud i kampvalg. Der blev valgt stemmetæller og uddelt stemmesedler. Valgets udfald blev, at Lars Gyldenkrone blev valgt som revisorsuppleant.

Efter årsmødet blev alle inviteret på aftensmad, som blev afsluttet med amerikansk lotteri, der gik ubeskåret til fordel for Barakkens Venner. Nina Lindhardt, formand for Barakkens Venner takkede for folks købelyst af lodder, som gav et tilskud til Barakkens Venner på 2391,- kr.

Det hyggelige samvær forsatte herefter i et tilstødende lokale, hvor hotellet havde stillet to ”hyggevogne” med drikkevarer og chips klar.

Regionsledelsen vil gerne takke alle deltager for et godt årsmøde.